Draža Mihailović - Na krstu sudbine

Pero Simić

Autobiografije i biografije

Domaći pisci

Cena knjige: Uskoro

Godina prvog izdanja: 2013

ISBN: 978-86-521-1185-5

Opis knjige:

Kad je Ficroj Maklejn, šef engleske misije u Titovom štabu, skrenuo pažnju Čerčilu da su svi funkcioneri Titovog pokreta „otvoreni i zadrti komunisti“ i da će oni u Jugoslaviji uspostaviti sovjetski sistem, Čerčil nije izdržao: – Da li nameravate da živite u Jugoslaviji posle rata? – Ne, gospodine. – Ni ja. A pošto je takav slučaj – dodao je britanski premijer – ukoliko se manje Vi i ja brinemo kakvu će vladu oni uspostaviti, utoliko bolje! Dok se istoričari još spore o ulozi i oceni delatnosti Dragoljuba Draže Mihailovića, publicista Pero Simić sa retkom akribijom pouzdanog istraživača iznosi najvažnije i mnoge dosad nepoznate podatke iz života vođe četničkog pokreta za vreme II svetskog rata. Među paradoksima povesti o generalu Mihailoviću, kojim se sudbina surovo poigrala, najupečatljivije su činjenice koje su u ovoj knjizi potkrepljene neumoljivim jezikom dokumenata: • prvi vođa pokreta otpora protiv fašizma u Evropi ali i jedini vođa antifašista osuđen za kolaboraciju sa nacistima; • ucenjen od Nemaca i odbačen od Saveznika; • uzdanica jugoslovenske izbegličke vlade u Londonu, koja ga se pred kraj rata odrekla... Sklon preispitivanju istorijskih predrasuda, Pero Simić, jedan od najpriznatijih savremenih biografa vođe jugoslovenskih komunista Josipa Broza Tita, osvetlio je ovom biografijom i tragičan splet okolnosti i sukobljenih interesa koji je doveo do građanskog sukoba u Jugoslaviji.